Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ2020
Α Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Α Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Α Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Α Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Α Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Κυριακή της Ορθοδοξίας
Απόδειπνο 9 Μαρτίου 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 11 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 11 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 11 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 11 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 11 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 13 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 13 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 13 3 2020
Προηγιασμενη Θεία Λειτουργία 13 3 2020
Β Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Β Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Β Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Γ Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Γ Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Γ Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Γ Χαιρετισμοί Παναγίας 2020
Γ Χαιρετισμοί Παναγίας 2020