2015 10 11 Αγιασμός Εκκλησία Κοινωνικό Φροντιστήριο

Αγιασμός για την έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου αλλά και των δρστηριοτήτων για την περίοδο 2015 - 2016