Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Μεγάλη Εβδομάδα

Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Ευχέλαιο
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Χαραλα...
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Χαραλα...
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή
Μ.Παρασκευή
Επιτάφιος
Επιτάφιος
Επιτάφιος
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015
Ανάσταση 2015