Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίου 2006

Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...
Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...
Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...
Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...
Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...
Θ.Λειτουργία Ιακώβου Αδελφοθέου 31η Δεκεμβρίο...