Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Έναρξη με Αγιασμό απο Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ.Ειρηναίο Κοιωννικού Φροντιστηρίου και των άλλων δραστηριοτήτων 12/10/2014

Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου
Αγιασμός για έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου