Κύρηγμα για την Μαρία την Αιγύπτια Πρωτοπρεσβύτερου Στυλιανού Χαραλαμπάκη 2015

Κύρηγμα για την Μαρία την Αιγύπτια Πρωτοπρεσβύτερου Στυλιανού Χαραλαμπάκη 2015.