Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2016
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2016

π. Στυλιανός Χαραλαμπάκης