Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Τῆς πέμπτης Κυριακῆς ἀπό τό Πάσχα πάλι τό ἑορτολογικό θέμα δίδεται ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, πού ἀναφέρεται στόν διάλογο τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα (Ἰω. 4, 5-42). Εἶναι ἀπό τά ἐκλεκτότερα κομμάτια τοῦ Εὐαγγελίου. Στόν διάλογό Του μέ τήν ταπεινή γυναῖκα τῆς Σαμαρείας ὁ Κύριος βρίσκει τήν εὐκαιρία νά ἀποκαλύψῃ τίς πιό ὑψηλές ἀλήθειες. Τήν ἰδιότητά Του ὡς Μεσσίου, τόν τρόπο τῆς ἀληθινῆς λατρείας, τήν δροσιστική δύναμι τῆς χάριτός Του. Καί πάλι στό δοξαστικό τῶν αἴνων κατά ἀριστοτεχνικό τρόπο σκιαγραφεῖται τό ἱερό ἐπεισόδιο:

«Ἡ Πηγή τῆς ζωαρχίας,
Ἰησοῦς ὁ Σωτήρ ἡμῶν,
ἐπί τήν πηγήν ἐπιστάς
τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ,
πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ
παρά γυναικός Σαμαρείτιδος.
Τῆς δέ τό ἀκοινώνητον
τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης,
ὁ σοφός δημιουργός
μετοχετεύει αὐτήν
ταῖς γλυκείαις προσρήσεσιν
μᾶλλον πρός αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος.
Ὅ καί λαβοῦσα
τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα·
Δεῦτε, ἴδετε
τῶν κρυπτῶν γνώστην καί Θεόν,
παραγενόμενον σαρκί
διά τό σῶσαι τόν ἄνθρωπον».