Οικουμενικό πατριαρχείο - Ιερός Ναός Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

 

Φιλανθρωπία Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ενορία μας και που με πολύ αγάπη..Περισσότερα

Κοινωνικό φροντιστήριο Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ενορίας μας λειτουργεί 4 συνεχή χρόνια και..Περισσότερα

Ιστορικό Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Ήταν μεγάλος ο πόθος των κατοίκων της περιοχής Μπεντεβή Καμάρας και Παλαιού..Περισσότερα

Πρόγραμμα Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή

Πρόγραμμα του Ιερού Ναού Γενήσεως Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλειου..Περισσότερα

Βίος τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν

ΜΑΡΙΑΣ τῆς Αἰγυπτίας

Στίχ.
Ἀπῆρε πνεῦμα, σάρξ ἀπερρύη πάλαι•
Τόν ὄστινον, γῆ, κρύπτε νεκρόν Μαρίας.
Μετ.
Ἡ ψυχή τῆς Μαρίας ἔφυγε γιά τόν οὐρανό,
ἐνῶ ἡ σάρκα της εἶχε λιώσει πρό πολλοῦ•
ἔτσι, γῆ, κάλυπτε τόν σκελετό τοῦ σώματός της.

Η ὁσία Μαρία καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Ἀπό πολύ μικρή ἡλικία ἔπεσε στήν ἀκολασία καί, μέ τήν αἰσχρή ἡδονή πού προσέφερε διά τοῦ σώματός της, ὁδηγοῦσε στόν ψυχικό ὄλεθρο πολλούς ἀνθρώπους. Ἀπό τήν ἡμέρα δέ πού, παιδούλα ἀκόμα, ὀλίσθησε στό δρόμο τῆς καταισχύνης, ἔμεινε στό βόρβορο τῆς ἁμαρτίας ἐπί δεκαεφτά ὁλόκληρα χρόνια. Ἔπειτα ὅμως ἐπιδόθηκε στήν ἐγκράτεια καί τήν ἀρετή καί ἔφτασε σέ τόσο ὕψος ἠθικῆς τελειότητας, ὥστε περπατοῦσε πάνω στά νερά τοῦ Ἰορδάνη, χωρίς νά βυθίζεται, καί, ὅταν προσευχόταν, στεκόταν πάνω ἀπό τή γῆ, μετέωρη στόν ἀέρα.
Αἰτία γιά τή μεταβολή της αὐτή ὑπῆρξε τό ἑξῆς γεγονό: Κατά τόν καιρό πού ἑορταζόταν ἡ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί πολλοί ἄνθρωποι μετέβαιναν στά Ἱεροσόλυμα, πῆγε ἐκεῖ καί ἡ Μαρία μαζί μέ κάποιους ἀκολάστους καί ἀσελγεῖς νέους. Μόλις λοιπόν ἔφτασε ἔξω ἀπό τόν Ναό πού ἦταν ὁ Τίμιος Σταυρός, ἐμποδιζόταν ἀπό κάποια ἀόρατη δύναμη καί δέν μποροῦσε νά μπεῖ μέσα. Τότε κάλεσε ὡς ἐγγυήτρια τήν ἁγνή Παρθένο καί Θεομήτορα καί ἔδωσε τήν ὑπόσχεση ὅτι, ἐάν καταστεῖ δυνατόν νά εἰσέλθει στόν Ναό, θά ἐκλέξει τήν ὁδό τῆς σωφροσύνης καί θά παύσει πλέον νά δουλεύει στή ζωή τῆς ἁμαρτίας, στίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί ἡδονές.
Καί πράγματι, ἀφοῦ ἡ Ὁσία πέτυχε ἐκεῖ–νο πού ἐπιθυμοῦσε, τήρησε τήν ὑπόσχεσή της. Πέρασε λοιπόν τόν Ἰορδάνη ποταμό καί πῆγε στήν ἔρημο, ὅπου ἔζησε αὐστηρότατη ἀσκητική ζωή ἐπί σαράντα ἑφτά ὁλόκληρα χρόνια. Καί κατά τό μεγάλο αὐτό χρονικό διάστημα δέν εἶδε κανέναν ἄνθρωπο. Μόνον τό Θεό εἶχε θεατή. Ἀγωνίστηκε δέ τόσο πολύ στήν ἔρημο, ὥστε ξεπέρασε τά ὅρια τῆς ἀνθρώπινης φύσης καί ἀπέκτησε ἐπί γῆς πολιτεία καί ζωή ἀγγελική.