Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Πανοσ. Αρχιμ. Πρόδρομου Ξενάκη 2015Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ι.Α.Κ
Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Πανοσ. Αρχιμ. Πρόδρομου Ξενάκη 2015Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ι.Α.Κ

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015