ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ


ΑΛΛΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ