Διαβάστε πατώντας εδώ το νέο πολύ ενδιαφέρον άρθρο 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

στα Μικρά Θεολογικά του κ.Ιωάννη Τσερεβελάκη 

Άρχοντος Πρωτονοταρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

                                                Θεολόγου και Πρωτοψάλτου του Ιερού Ενοριακού Ναού                                              

  Γενεσίου Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου